***

Vážení obchodní partneři,
dovolte nám zde představit společnost V+W Elektro s.r.o., založenou v roce 1993 v Brně.
Naší hlavní obchodní činností je zajišťování komplexní dodávky elektroinstalačních a elektromontážních prací v co nejširším rozsahu oboru elektro.
Od prvopočátku je snahou naší společnosti poskytovat našemu zákazníkovi za dostupné a přijatelné ceny kvalitní služby,
realizované s vysokou odborností a precizností prováděných prací.

Rychlost provedení zakázky nebo pružnost v termínech její realizace nijak neovlivňuje výslednou kvalitu díla.
K tomu, aby se nám vytýčené cíle dařilo naplnit přispívá osvědčená profesionalita a mnohaleté zkušenosti našich pracovníků,
které získali nejen na zakázkách firmy Elektromont Brno,  na jejíž dobré tradice navazujeme a dále se je snažíme rozvíjet.

Naším prvořadým cílem je orientace na zákazníka a snaha splnit všechna jeho přání.Provedení elektroinstalací můžeme nabídnout v různých cenových variantách
od standardu až po luxusní provedení, při dodržení všech technických parametrů.Termíny realizace zakázek operativně přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Provádíme rekonstrukce rozvodných zařízení (rozvoden NN a VN, trafostanic) bez přerušení provozu,
nebo s jeho minimálním přerušením - v nezbytných případech je proto možno dohodnout provedení práce v době pracovního klidu nebo v noční době.


Více o poskytovaných službách...

Realizaci zakázek řeší náš tým pracovníků ve složení:
- 3 pracovníci projekce elektro,NN,VN,hromosvody
- 2 pracovníci obchodu a zásobování
- 1 revizní technik elektro,NN,VN,hromosvody
- 15 elektromontérů a elektroinstalatérů
- 1 účetní