***

Souhrn činností a poskytovaných služeb

PROJEKCE
 
 -Projektování motorických, zásuvkových a světelných elektroinstalací NN
 -Projektování rozvoden NN,VN
 -Projektování transformátorových stanic
 -Projektování slaboproudých elektroinstalací
 

ELEKTROINSTALACE
 
 -Elektroinstalace motorických, zásuvkových a světelných rozvodů NN
 -Elektromontáže rozvoden NN a VN
 -Elektroinstalace transformátorových stanic
 -Instalace slaboproudých rozvodů a technologií
 

REVIZE
 
 -Revize elektroinstalací - výchozí a periodické
 -Napěťové zkoušky VN
 -Revize hromosvodů a elektrických spotřebičů